Buurtpreventie

Dit zijn 2 buurtpreventie verenigingen die in onze buurt actief zijn.

Alert

Buurt Preventie Vereniging “Alert” Website

Met deze vereniging proberen we de buurtveiligheid te verhogen door elkaar te informeren en een beetje op te letten en alert te reageren op wat er in onze buurt gebeurt.


Bart

Buurt Preventie Vereniging “BART’s buurt” Website

 We hebben deze vereniging opgezet omdat we vinden dat we in een heerlijke wijk met elkaar veilig en prettig willen wonen. BART is niet alleen de voornaam van onze wijkagent die ons heeft gestimuleerd om deze vereniging op te zetten maar staat ook voor Blijf Alert Reageer Tijdig.Ons adres: Godelindedwarsstraat 34 1402 WP Bussum Tel: 035-6920199